Devlet Malzeme Ofisi

Devlet Malzeme Ofisi

Devlet Malzeme Ofisi

Devlet Malzeme Ofisi
 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür.

DMO Genel Müdürlüğünün merkezi Ankara’dır. DMO faaliyetlerini merkez ve taşra teşkilatı ile sürdürmektedir. Taşra teşkilatı yurt genelinde hizmet veren 7 Bölge Müdürlüğü (İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir, Trabzon, Gaziantep ve Elazığ), 4 İrtibat Bürosu Müdürlüğü (Diyarbakır, Erzurum, Mersin ve Van) ve Basım İşletme Müdürlüğü’nden oluşmaktadır.

DMO’nun müşterileri, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan ya da kamu kaynağı kullanan tüm kamu kurum ve kuruluşlarıdır. Ana Statüsü gereği özel sektöre satış yapılamamaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının DMO’dan alım yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu konuda serbestlik ilkesi geçerlidir. 

Bu site, Bulut Web Site Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.
Şimdi Ara Canlı Yardım